Στερεοτακτική βιοψία μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων

Στερεοτακτική βιοψία μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων

Όταν πραγματοποιείται στερεοτακτικά υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση βιοψία είναι εφικτή η λήψη μεγάλου αριθμού δειγμάτων χωρίς να απαιτείται συνεχής είσοδος και έξοδος της βελόνας. Στο τέλος της διαδικασίας τοποθετείται μεταλλικό clip ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός του σημείου της βιοψίας σε περίπτωση που η βλάβη έχει απομακρυνθεί πλήρως.