Προεγχειρητική διάγνωση με βιοψία

Σε περίπτωση ύποπτου ευρήματος, σε μία τουλάχιστον από τις παραπάνω εξετάσεις, (κλινική εξέταση, μαστογραφία, υπερηχογράφημα) επιβάλλεται η οριστική ταυτοποίηση αυτού με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

  • βιοψία δια λεπτής βελόνης (Fine Needle Aspiration – FNA)
  • βιοψία δια ευρύτερης κόπτουσας βελόνης (Core biopsy)

Η βιοψία δια λεπτής βελόνης έχει το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους και της ευκολίας λήψης δείγματος. Απαιτεί όμως κυτταρολογική εξειδίκευση για την ερμηνεία του αποτελέσματος και δεν αποφεύγεται η βιοψία με ευρύτερη κόπτουσα βελόνη (core biopsy) ή η βιοψία εκτομής εάν το αποτέλεσμα είναι ατυπία ή κακοήθεια.

Η ακρίβεια της core biopsy (ειδικά όταν είναι στερεοτακτικά υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση) και της βιοψίας εκτομής είναι μεγαλύτερη από αυτής της FNA σε μη ψηλαφητές βλάβες. H core biopsy πλεονεκτεί επίσης της FNA καθώς παρέχει ιστούς μεγαλύτερου μεγέθους ώστε να μην απαιτείται περαιτέρω βιοψία για ιστολογική διάγνωση.  Όταν πραγματοποιείται στερεοτακτικά υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση βιοψία είναι εφικτή η λήψη μεγάλου αριθμού δειγμάτων χωρίς να απαιτείται συνεχής είσοδος και έξοδος της βελόνας. Στο τέλος της διαδικασίας τοποθετείται μεταλλικό clip ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός του σημείου της βιοψίας σε περίπτωση που η βλάβη έχει απομακρυνθεί πλήρως