Ινοαδένωμα

Το ινοαδένωμα μαστού είναι ο πιο συνηθισμένος καλοήθης όγκος στο μαστό. Εμφανίζεται ως ψηλαφητή, κινητή, ελαστική ή σκληρή μάζα, συνήθως ανώδυνη, ενώ μπορεί να γίνεται εντονότερα ψηλαφητή και επώδυνη πριν την έμμηνο ρύση. Πρόκειται για ινοεπιθηλιακούς όγκους, καλά περιγεγραμμένους, με ομαλά όρια που συνήθως εντοπίζονται σε γυναίκες ηλικίας 15 έως 40 ετών. Ένα ινοαδένωμα μπορεί να έχει μέγεθός  από λίγα χιλιοστά ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 10 εκατοστά. Οι διαστάσεις του ενδέχεται να αυξηθούν κατά την εγκυμοσύνη, το θηλασμό και την ορμονοθεραπεία ενώ παραμένουν σταθερές στην εμμηνόπαυση όταν ελαττώνονται τα επίπεδα των ορμονών και ενίοτε εκφυλίζονται. Τα ινοαδενώματα είναι συνήθως μικρά και αντιμετωπίζονται συντηρητικά όμως 0,5-2% αυτών των όγκων μπορεί να εμφανίσει ταχεία ανάπτυξη.

Τύποι ινοαδενωματων

Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά ενός ινοαδενώματος επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου μαστού. Ανάλογα με τον κυρίαρχο κυτταρικό τους πληθυσμό, τα ινοαδενώματα διακρίνονται σε απλά, σύνθετα και φυλλοειδείς όγκους.

Όταν οι διαστάσεις τους ξεπεράσουν τα 10 εκατοστά ονομάζονται γιγάντια ινοαδενώματα ενώ τα  ινοαδενώματα που εμφανίζονται σε ηλικίες 10 έως 18 ετών, ονομάζονται νεανικά ινοαδενώματα.

Στα σύνθετα ινοαδενώματα ενδεχόμενο εμφάνισης καρκίνου του μαστού είναι σχετικά πιο αυξημένο. Οι φυλλοειδείς όγκοι είναι μια ξεχωριστή πάθηση, μοιάζουν με το ινοαδένωμα και παρόλο που είναι συνήθως καλοήθεις, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αφορούν σε κακοήθεια-φυλλοειδές κυστεοσάρκωμα.

Ινοαδένωμα: Θεραπεία και παρακολούθηση

Στην περίπτωση που το υπερηχογράφημα και η διαδερμική βιοψία επιβεβαιώσουν την καλοήθη φύση του ογκιδίου και εφόσον αυτό δεν παρουσιάσει αύξηση του μεγέθους του ή αλλαγή της μορφολογίας του, η θεραπεία του μπορεί να είναι συντηρητική, με περιοδικούς κλινικούς και υπερηχογραφικούς ελέγχους.

Συγκεκριμένα για μικρά ινοαδενώματα, που καταγράφονται για πρώτη φορά, ακόμη και αν επιβεβαιωθεί η καλοήθης φύση τους με βιοψία, συστήνεται η παρακολούθηση τους για 4 εξάμηνα. Εάν οι διαστάσεις και η μορφολογία τους παραμένουν σταθερά συνεχίζουμε την παρακολούθηση με τον προληπτικό έλεγχο ρουτίνας που προβλέπεται για την ηλικία της ασθενούς.

Σε περίπτωση που αναδειχθεί αύξηση του μεγέθους τους, κλινική ή απεικονιστική υποψία για κακοήθεια, είναι αναγκαία η βιοψία τους με λεπτή ή κόπτουσα βελόνη.

Χειρουργική επέμβαση

Χειρουργική αφαίρεση για ένα ινοαδένωμα ενδείκνυται στις εξής περιπτώσεις:

  • διαστάσεις μεγαλύτερες των 2-3 εκατοστών
  • όταν η βιοψία αναδείξει άτυπα κύτταρα ή παρουσία φυλλοειδούς όγκου
  • αύξηση του μεγέθους του ή ταχεία ανάπτυξη
  • εάν το επιθυμεί η ασθενής

Η χειρουργική επέμβαση είναι σχετικά απλή και μπορεί να γίνει με τοπική ή γενική αναισθησία. Συνήθως προτιμάται η αφαίρεση από μια μικρή τομή στη θηλή, εάν το επιτρέπει η θέση του, με στόχο το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που το ινοαδένωμα είναι μη ψηλαφητό γίνεται προεγχειρητικός εντοπισμός και σήμανση με συρμάτινο οδηγό.

Η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της το ίδιο απόγευμα ενώ η ανάρρωση της είναι σύντομη.