Αποκατάσταση Μαστού μετά από μαστεκτομή

Άμεση Αποκατάσταση. Στο ίδιο χειρουργείο της μαστεκτομής τοποθετείται ένα ένθεμα σιλικόνης κάτω από τον θωρακικό μυ ή το δέρμα. Η μαστεκτομή που έχει προηγηθεί διατηρεί το δέρμα με ή χωρίς την θηλή ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για την τοποθέτηση του ενθέματος, παρέχοντας έτσι ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Πολλές φορές για τη στήριξη του ενθέματος χρησιμοποιείται επιπρόσθετα συνθετικό ή βιολογικό πλέγμα. Συνήθως δε συστήνεται αν πρόκειται να ακολουθήσει συμπληρωματική ακτινοθεραπεία, χωρίς ωστόσο να αποτελεί αντένδειξη.

Αποκατάσταση δύο σταδίων. Στο ίδιο χειρουργείο της μαστεκτομής τοποθετείται ένας διατατήρας ιστών κάτω από τον θωρακικό μυ. Μετεγχειρητικά ο διατατήρας γεμίζει σταδιακά με φυσιολογικό ορό και, αναλόγως του όγκου του, διατείνονται αντίστοιχα ο μυς και το υπερκείμενο δέρμα. Ένα δεύτερο χειρουργείο ακολουθεί μετά από περίπου 4-6 μήνες για να αντικαταστήσει τον διατατήρα με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Αυτός ο τύπος αποκατάστασης επιτρέπει επίσης μερική ανακατασκευή των ιστών κατά την δεύτερη επέμβαση ακόμα και αν έχει προηγηθεί μετεγχειρητική συμπληρωματική ακτινοθεραπεία.