Υπηρηχοτομογράφημα Μαστών (US)


Ο ρόλος της υπερηχοτομογραφίας στην διαγνωστική διερεύνηση των αλλοιώσεων του μαστού έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της βελτίωσης της διακριτικής ικανότητας των χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων. Παραμένει όμως συμπληρωματικός και δεν υποκαθιστά την μαστογραφία στην ανίχνευση των βλαβών του μαστού και ιδίως του πρώιμου καρκίνου. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σήμερα, με την χρήση ηχοβολέων υψηλής συχνότητας (10-15ΜΗz) η ειδικότητα της υπερηχοτομογραφίας έχει κατά πολύ αυξηθεί (80-93%).

Οι κύριοι ρόλοι της υπερηχοτομογραφίας περιλαμβάνουν:

  • Διάγνωση κύστεων
  • Χαρακτηρισμός μαζών οι οποίες έχουν ανεπαρκώς αξιολογηθεί με τη μαστογραφία
  • Χαρακτηρισμός ψηλαφητών μαζών οι οποίες επισκιάζονται από πυκνό ιστό στην μαστογραφία
  • Διενέργεια διαδερμικών βιοψιών υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου

US Ελαστογραφία

Αποτελεί νεότερη μέθοδο απεικόνισης του μαστού ( ευαισθησία 80% και ειδικότητα 93%, ενώ για την κατηγορία BI-RADS 3 και 4 η ευαισθησία είναι 68% και η ειδικότητα 90%) κατά την οποία μια βλάβη χαρακτηρίζεται με βάση τον βαθμό της ελαστικότητάς της, σύμφωνα με το Ueno σύστημα ταξινόμησης χρώματος ως εξής:

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΦΛΕΣΣΑΣ Γενικός Χειρουργός ΜD, Phd, Msc Επιμελητής Β΄- Α Χειρουργική κλινική, Τμήμα Μαστού ΠΓΝΜ Έλενα Βενιζέλου. Εξειδικευθείς στην Χειρουργική Μαστού στο Royal Free NHS Trust, Λονδίνου