Υπηρεσίες

Τι είναι ο Καρκίνος του Μαστού;

Tα όργανα και οι ιστοί του ανθρωπίνου σώματος αποτελούνται από μικρές υπομονάδες που ονομάζονται κύτταρα. Ο καρκίνος είναι μια διαταραχή-ασθένεια αυτών των κυττάρων.

Καρκίνος του Μαστού

Ο καρκίνος του μαστού προσβάλλει τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες σε αναλογία 100:1 αντίστοιχα. Στον Δυτικό κόσμο αποτελεί για τις γυναίκες τον 1ο σε συχνότητα καρκίνο.

Μαγνητική Μαστογραφία

Κατά την τελευταία δεκαετία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στην απεικονιστική διερεύνηση των παθήσεων του μαστού η μαγνητική μαστογραφία (ΜΜ) η οποία έχει μεγάλη ευαισθησία.

Καρκίνος Μαστού στον Άνδρα

Ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες αποτελεί το 1% του συνόλου των καρκίνων του μαστού. Η μέση ηλικία διάγνωσης του καρκίνου αυτού είναι τα 70 έτη και έχει παρόμοια συμπεριφορά

Λοβιακός Καρκίνος

To λοβιακό καρκίνωμα in situ θεωρείται πια περισσότερο ως παράγοντας κινδύνου ανάπτυξης διηθητικού λοβιακού ή πορογενούς καρκίνου παρά ως μορφή καρκίνου αυτού καθεαυτού.

Μασταλγία

Οι περισσότερες γυναίκες θα αναφέρουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους άλγος στο μαστό. Η μασταλγία αποτελεί ένα κοινό κλινικό πρόβλημα και για τη σωστή αντιμετώπισή της