Επεμβάσεις Διατήρησης του Μαστού

Οι Επεμβάσεις Διατήρησης του Μαστού έχουν επικρατήσει ως η κύρια χειρουργική επιλογή στη θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του μαστού.

Ογκεκτομή ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση που διενεργείται για την αφαίρεση του καρκίνου ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης του μαστού.  Aφαιρείται μόνο ένα τμήμα του μαζικού αδένα και για αυτό χαρακτηρίζεται ως επέμβαση διατήρησης του μαστού. Μαζί με την αλλοίωση αφαιρείται και το περιβάλλον τμήμα ιστού ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης εξαίρεση της, δηλαδή  υγιή ή καθαρά όρια. Κάποιες περιπτώσεις ογκεκτομής αποτελούν επανεπέμβαση για επίτευξη αυτών των υγιών ορίων. 

Σε περίπτωση κακοήθειας ακολουθείται πάντα ακτινοβόληση ολόκληρου του μαστού για 4-6 εβδομάδες που στοχεύει τα εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα της περιοχής. Πολλές έρευνες έχουν δείξει πως η ογκεκτομή που ακολουθείται από ακτινοθεραπεία έχει εφάμιλλο ογκολογικό αποτέλεσμα με τη μαστεκτομή και, προφανώς, υπερτερεί αισθητικά. 

Απόλυτες Αντενδείξεις των Επεμβάσεων διατήρησης του μαστού σε Πρώιμο Καρκίνο του Μαστού

  • Πολυκεντρικός διηθητικός (δύο ή περισσότερες εστίες σε διαφορετικά τεταρτημόρια του μαστού).
  • Θετικά όρια μετά από ευρεία εκτομή.
  • Ιστορικό προηγούμενης ακτινοθεραπείας.
  • Εγκυμοσύνη (κυρίως πρώτο τρίμηνο κύησης).

Η ακτινοθεραπεία μειώνει την συχνότητα τοπικής υποτροπής και βελτιώνει την συνολική επιβίωση.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την τοπική υποτροπή είναι η εκτομή της νεοπλασίας σε αρνητικά όρια (>1mm).

Υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του κοσμητικού αποτελέσματος μετά από πραγματοποίηση ογκεκτομής, λιγοτερο άγχος, κατάθλιψη, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Αφαίρεση πάνω από 10% μαζικού παρεγχύματος μειώνει το αισθητικό αποτέλεσμα.

Ημέρα της επέμβασης

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και ο χειρουργός μαστού κάνει συνήθως μια τομή στον μαστό (ανάλογα με το σημείο της βλάβης) για να προσεγγίσει τον συρμάτινο οδηγό ή την βλάβη. Εφόσον πρόκειται για κακοήθεια, γίνεται μία επιπλέον τομή στη μασχάλη για τον εντοπισμό του λεμφαδένα φρουρού ή τη διενέργεια μασχαλιαίου λεμφαδενικού καθαρισμού. 

Αμέσως μετά την επέμβαση 

Άμεσα μετεγχειρητικά η γυναίκα θα έχει γάζες πάνω στην τομή και μπορεί να νιώθει λίγο πόνο ή μούδιασμα στην περιοχή του χειρουργείου. Εξιτήριο μπορεί να λάβει την ίδια ή τις επόμενες 1-2 μέρες (αναλόγως της έκτασης της επέμβασης) και η τελική ιστολογική έκθεση του παρασκευάσματος είναι έτοιμη συνήθως σε 1 βδομάδα.  

Κατά την ανάρρωση συστήνεται η γυναίκα να φοράει αθλητικό στηθόδεσμο για επαρκή στήριξη του μαστού και να αποφεύγονται οι απότομες κινήσεις του χεριού, όπως επίσης η άρση υπερβολικού βάρους. Το σχήμα και η μορφή του μαστού συνήθως επηρεάζεται ελάχιστα, όπως επίσης η συμμετρία με τον έτερο μαστό.